Grondwerk, 2023

Over Grondwerk.
About Grondwerk.

Grondwerk is de titel van zeven grote schilderwerken die het middelpunt vormen van de gelijknamige tentoonstelling. Elk werk toont een levendig kleurenpalet dat voortkomt uit een intrigerend maakproces.

Grondwerk is the title of seven large paintings that form the centerpiece of the eponymous exhibition. Each work displays a vibrant color palette that comes from an intriguing process of creation.

De werken worden gemaakt door verf aan te brengen op een stuk katoen dat op de grond ligt, waarbij de verf door het doek heentrekt.

The works are created by applying paint to a piece of cotton placed on the ground, allowing the paint to seep through the canvas.

Als de verf droog is wordt het doek losgemaakt van de ondergrond en vervolgens omgedraaid. Dit proces kan meerdere malen herhaald worden.

Once the paint is dry, the cotton is detached from the surface and then turned over. This process can be repeated several times.

Wanneer de verf door het katoen heen trekt, verbindt het de beide kanten van het doek met elkaar. Omdat de ondergrond waarop het doek ligt daarbij een eigen werking heeft op de verf, wordt met het aanbrengen van de verf op de zichtbare, naar boven gerichte kant van het doek, verdere invloed en controle overgedragen aan de onzichtbare, naar onder gerichte kant.

When the paint seeps through the cotton, it connects both sides of the fabric. Because the underlying surface on which the fabric rests exerts its own influence on the paint, applying the paint to the visible upward-facing side of the fabric acts as a means of conveying further influence and control to the invisible downward-facing side.

Door op deze manier met beide zijden van het doek te werken, biedt het maakproces een tastbare en invoelbare manier om het spanningsveld tussen zien en niet zien, weten en niet weten, controle en geen controle op te zoeken. Elk doek in de serie dient als een vangnet waarin dit spanningsveld is opgevangen en zichtbaar gemaakt door de opgedroogde verf.

By working with both sides of the canvas in this manner, the creative process provides a palpable way to explore the tension between seeing and not seeing, knowing and not knowing, control and lack of control. Each piece of canvas serves as a net in which this tension is captured and made visible through the dried paint.

Grondwerk op locatie

De tentoonstelling was te bezoeken tussen 13 mei en 15 juli 2023 aan de Vijverhofstraat 118 in Rotterdam. Naast de serie Grondwerk was er ook een selectie kleine werken te zien uit de serie Veldwerkjes.

Alle werken kunnen gekocht worden. Ook is het mogelijk om de werken op een andere locatie te installeren.

Heb je interesse of wil je meer weten over de mogelijkheden, dan kun je hieronder contact opnemen per email.

Grondwerk on location

The exhibition was open for visitors between May 13th and July 15th, 2023, at Vijverhofstraat 118 in Rotterdam. In addition to the Grondwerk series, there was a selection from the Veldwerkjes series on display.

All artworks are available for purchase, and it is also possible to install them at a different location.

If you are interested or would like to learn more about the possibilities, please feel free to get in touch via the button below.

Heb je interesse om het werk te kopen of om het werk op locatie te tonen, dan kun je contact opnemen via onderstaande knop.

If you are interested in purchasing the artwork or showcasing it on-site, please get in touch via the button below.

-

Dennis van Gaalen werkt in Rotterdam en Schiedam.

Wil je op de hoogte blijven? Volg @gaalenvandennis.
Heb je interesse in één of meerdere werken? Neem hier contact op.

Bezoekadres:
Op zoek naar een nieuwe werkruimte / Currently looking for a new studio

-

Dennis van Gaalen werkt in Rotterdam en Schiedam.

Wil je op de hoogte blijven? Volg @gaalenvandennis.
Heb je interesse in één of meerdere werken? Neem hier contact op.

Bezoekadres:
Op zoek naar een nieuwe werkruimte / Currently looking for a new studio

Dennis van Gaalen, 2023